HOME | POPULAIR | VOORWAARDEN | CONTACT |
Privacy Statement: 'http://www.koopgebruikt.be'

RUFLORA INTERNET DIENSTEN.

Privacy Statement.


Door wie wordt de website in stand gehouden.

De Website 'http://www.koopgebruikt.be' wordt in stand gehouden door Ruflora Internet Diensten en is ingeschreven bij de kamer van koop handel onder nummer 27305309

Ruflora
Postbus 43134
2504 AC 'S-GRAVENHAGE
HOLLAND

Voor vragen over het gebruik van uw gegevens op de Website kunt u ons bereiken via e-mail adres: ruflora@gmail.com


Verweking en vastleggen van gegevens.

Ruflora is de exclusieve eigenaar van de door u ingevulde gegevens. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derde.

Uw gegevens kunnen wel verstrekt worden indien Ruflora een bevel van de bevoegde autoriteiten ontvangt en hiervoor wettelijk verplicht is.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Ruflora.

Ruflora gebruikt de door u opgegeven gegevens voor het kunnen uitvoeren van de door u gebruikten diensten op de website, voor de registratie daarvan, administratieve doeleinde en voor het versturen van mailings.

Om de website optimaal te kunnen laten werken en om de website goed te kunnen beveiligen heeft Ruflora bepaalde informatie nodig. Ruflora verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je gebruik tijdens jouw bezoek aan de Website. De gegevens die we daarvoor gebruiken bestaan uit. Je IP adres, het type browser, het computer systeem dat je gebruikt, en de pagina's die je op de website bekijkt. Ruflora probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ons zelf ook vragen om verwijdering of wijziging van uw gegevens.


Het gebruik van Cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die via uw browser opgeslagen worden op uw computer met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

Bij het bezoeken van de website kunnen eigen cookies en de cookies van derde worden geplaatst.

First party cookies: Dit zijn eigen cookies en zijn gemaakt door of voor Ruflora en deze worden door Ruflora op uw computer geplaatst en Ruflora heeft toegang tot die Cookies. Deze cookies worden door Ruflora gebuikt om het website bezoek voor u te vergemakkelijken en om de door u gebruikte instellingen te onthouden.

Third party cookies: Dit zijn cookies geplaatst door derde en zijn gemaakt door derde partijen. Deze worden door derde op jouw computer opgeslagen en derde hebben toegang tot deze cookies. Ruflora heeft geen zeggenschap en kennis over de inhoud en de werking van deze cookies geplaatst door derde. Ruflora kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden. Deze Third party cookies kunnen worden gebruikt door adverteerders op de Website.

U kunt via uw browser zelf instellen of er Cookies op uw computer geplaatst mogen worden. Indien u de werking van Cookies uitgeschakeld kan Ruflora u niet garanderen dat de Website naar behoren werk. En kan daar ook niet aansprakelijk voor gehouden worden.


Nieuwsbrief.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geinteresseerde willen informeren over onze producten, diensten, aanbiedingen en aanverwante zaken. De nieuws brief wordt verzonden per e-mail. Je e-mail adres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van nieuwsbrief abonnees. Iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt bevat een link waarmee je jezelf eenvoudig kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuws brief wordt niet aan derde verstrekt.


Inzage en wijzigen van uw gegevens.

Als je wilt weten welke gegevens Ruflora over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die jezelf niet kan inzien of wijzigen in je account. Dan kun je met deze vragen terecht bij Ruflora via.

Ruflora
Postbus 43134
2504 AC 'S-GRAVENHAGE
HOLLAND
Email: ruflora@gmail.com

Ook kun je hier verzoeken om je account helemaal te verwijderen indien gewenst. Wel blijft je account voorkomen in backups totdat deze backups ook verwijdert zijn.


Beveiliging van uw gegevens.

Ruflora maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures.

Uw gegevens staan opgeslagen op een beveiligde server. De database met uw gegevens wordt beschermd door een wachtwoord en is niet direct via internet toegankelijk. Wij stellen alles in het werk om te voorkomen dat onbevoegde toegang hebben tot uw gegevens.


Diensten en websites van derde.

Indien u gebruikt maakt van een dienst van een partner op deze website, of indien u via een link terecht komt op de website van een derde dan zijn de voorwaarden en privacy regels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden deze privacyregels van betreffende partner c.q. derde te raadplegen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde c.q. partner op een betrouwbare manier met uw gegevens omgaat.


Bericht via contact formulier naar adverteerder, verkoper of plaatser van bericht sturen.

Bij sommige advertenties of content op de website is het mogelijk om via het in de advertentie of bericht aanwezig contact formulier direct een bericht naar de adverteerder / verkoper of plaatser van bericht te sturen. Het door u verstuurde bericht zal door ons systeem gescand worden (dit om spam te voorkomen) en daarna direct naar de ontvanger verstuurd worden.

Ruflora gebruikt deze door u via het contact formulier opgegeven gegevens niet voor reclamedoeleinden. Uw bericht zal na de scan direct worden verwijdert uit ons systeem.

Wij kunnen niet garanderen dat de ontvanger van het bericht (de verkoper, adverteerder of plaatser) op een betrouwbare of veilige manier met uw gegevens omgaat.


Spam en misbruik persoonsgegevens.

Het verzamelen van gegevens bestemd voor andere doeleinden als het gebruik van de Website is niet toegestaan. Hieronder wordt ook verstaan mailings en spam gericht aan de e-mail adressen van gebruikers van de website. Indien blijkt dat dat er onrechtmatige handelingen verricht worden tot het verkrijgen van persoonsgegevens of indien er spam e-mails verstuurd worden, dan zal Ruflora juridische stappen ondernemen.


Bericht via contact formulier naar beheerder van de website sturen.

Als u de beheerder van de website een e-mail stuurt of gebruik maakt van het contact formulier op de website dan worden deze gegevens bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Wijziging van deze Privacy verklaring.

Ruflora behoudt zich het recht voor om wijzigen aan te brengen in deze privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de inhoud van de geldende privacy verklaring op de hoogte bent.


Vragen ? Heeft u vragen over ons privacy beleid. Dan kunt u contact op nemen met Ruflora via:

Ruflora
Postbus 43134
2504 AC 'S-GRAVENHAGE
HOLLAND
Email: ruflora@gmail.com